Ennen joulua tulleet tilaukset lähetetään joulun jälkeen! 🎅🏼

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

 REKISTERINPITÄJÄ

Ihanuudet

3139769-6

REKISTERIN NIMI

Ihanuudet asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on ostanut Ihanuudet.fi -sivuilta tuotteita, ja syöttänyt tietonsa.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Ihanuudet-sivun -asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Ihanuudet-sivun toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Ihanuudet-sivun omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Ihanuudet-sivun asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tiedot käsitellyistä tilauksista

Tilausten Postin seurantatiedot

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Ihanuudet-sivun käytössä. Tietoja ei luovuteta Ihanuudet-sivun ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön paitsi vain lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Ihanuudet-sivun tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Ihanuudet-sivun sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Ihanuudet-sivun salasanasuojatulla palvelimella.